header image

Hai Duong Ford có liên kết với những Công ty Bảo hiểm nào?

Hệ thống liên kết các Công ty Bảo Hiểm của Hai Duong Ford  gồm 6 Bảo hiểm:

– Bảo hiểm Dầu khí – PVI.

– Bảo hiểm Bảo Minh.

– Bảo hiểm Bảo Việt.

– Bảo hiểm Bảo Long

– Bảo hiểm Bưu điện.

Tin tức

  Đăng ký lái thử

  Đăng ký lái thử

  Hoàn thành tất cả các phần dưới đây và đặt lịch hẹn ngày giờ thích hợp cho bạn.


   Đăng ký lái thử

   Đăng ký làm bảo dưỡng

   Hoàn thành tất cả các phần dưới đây và đặt lịch hẹn ngày giờ thích hợp cho bạn.


    Hãy gọi lại cho tôi

    Hãy để chúng tôi gọi lại cho bạn

    Hoàn thành tất cả các phần dưới đây, loại hình và gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

     Định giá xe

     Định giá xe

     Hoàn thành tất cả các phần dưới đây và đặt lịch hẹn ngày giờ thích hợp cho bạn.


     Đăng k� catalog